Diary · Kang Daniel

– Nhật ký của người đang sống những ngày hạnh phúc –

(Vẫn là chuyện Produce 101 ^^) – 2017.06.16 Chung kết Produce 101 mùa 2. Daniel được debut. Daniel được hạng nhất. Daniel là center của Wanna One. – 2017.07.01-02 Produce 101 Finale Concert dành cho top 35.  – 2017.07.03 Cảm thấy mọi chuyện trôi qua như một giấc mơ. Nhìn I.O.I năm ngoái, em đã… Continue reading – Nhật ký của người đang sống những ngày hạnh phúc –