Diary · INFINITE · Thoughts

Có một người không uống coffee

Chính là mình. Thật ra đối với mình những gì uống được thì đều bị coi là đồ uống =)) mà đồ uống với mình nói chung là phải vui mồm cho nên mình không thích vị đắng cho lắm; có uống coffee cũng phải thêm một đống sữa để át vị đắng. Và coffee… Continue reading Có một người không uống coffee