Diary · INFINITE · Thoughts

“Đối với tớ, Sunggyu và Woohyun là…”

Có một câu hỏi rất hay được sử dụng (trong show) bên Hàn, “Đối với …, … là?” Ban đầu tớ định để title “Đối với tớ, Infinite là…” rồi lại nhận ra thật ra tớ lại chỉ muốn nói đến Sunggyu và Woohyun là chủ yếu… cho nên đổi lại title cho hợp hơn.… Continue reading “Đối với tớ, Sunggyu và Woohyun là…”

Diary · INFINITE · Thoughts

Có một người không uống coffee

Chính là mình. Thật ra đối với mình những gì uống được thì đều bị coi là đồ uống =)) mà đồ uống với mình nói chung là phải vui mồm cho nên mình không thích vị đắng cho lắm; có uống coffee cũng phải thêm một đống sữa để át vị đắng. Và coffee… Continue reading Có một người không uống coffee