Park Soyeon · Thoughts

Bởi vì đó là Park Soyeon.

“Park Soyeon” Cái tên mà từ bây giờ mỗi khi nhắc dến, trong đầu chị chỉ có thể nghĩ tới từ “hoàn hảo”. Trong đầu chị bỗng dưng đang tự tua lại mọi hình ảnh em trong chương trình. Một Park Soyeon một mình vừa hát, vừa rap, vừa nhảy trong phần thi xếp lớp,… Continue reading Bởi vì đó là Park Soyeon.